Etický kodex

Rozcestník_kodex_bez Autofit s.r.o. - Etický kodex

Ať se ve světě kolem nás mění cokoli, jedno zůstává stejné, a to: závazek a snaha společnosti Auto Fit, spol. s r.o. udržovat nejvyšší standardy etiky podnikání, morálky a bezúhonnosti.

Pro dobrou pověst a trvalý úspěch naší společnosti je určující nejen náš obor ve kterém působíme, ale také to, jakým způsobem to děláme, jak se chováme k zákazníkům společnosti i k vlastním zaměstnancům. Toto je klíčové pro dosahování našeho trvalého úspěchu.

Chceme být uznávaným lídrem ve všem, co děláme a chceme, aby všechny zainteresované strany byly hrdé na to, že jsou zaměstnanci či partnery firmy Auto Fit, spol. s r.o.

Dobrá pověst naší firmy je jedna z nejcennějších hodnot, kterou chceme tvořit, rozvíjet a chránit.

Etický kodex naší firmy popisuje a vyjadřuje náš závazek k etickému a bezúhonnému jednání v každé situaci a zároveň k respektu lidských práv každého jednotlivce. Etický kodex pro dodavatele zase definuje naše očekávání a požadavky při výběru dodavatelů.

Vedení naší společnosti očekává, že se zásadami kodexu bude řídit každý náš zaměstnanec i dodavatel. 

S tímto dokumentem jsou zaměstnanci seznámeni při podpisu pracovní smlouvy a obchodní partneři se mohou s etickým kodexem naší společnosti seznámit na požádání. Etický a obchodní kodex společnosti pro zaměstnance si můžete přečíst ZDE, etický kodex pro dodavatele je ke stažení nebo přečtení ZDE.

Děkuji všem zaměstnancům i dodavatelům za osobní přínos pro co možná nejvyšší lidskou i odbornou úroveň naší společnosti!

Ing. Marie Ryšavá, MBA, jednatelka společnosti Auto Fit, spol. s r.o.

 

Auto Fit, spol. s r.o.

Brno: Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno

Praha: Komerční 467, 251 01 Nupaky u Prahy

Telefon: +420 608 602 080

E-mail: info@autofit.cz I eshop.autofit.cz

Facebook
Youtube
Linkedin
×

TOP