Certifikace ISO

globe-testing-details-ISO Autofit s.r.o. - Certifikace ISO
Integrovaná politika kvality a environmentu

Vedení společnosti Auto Fit, spol. s r.o. přijalo v rámci  svých realizačních procesů velkoobchodní činnosti v oblasti autoopravárenských a průmyslových lakovacích systémů a v souladu s kontextem společnosti a jejími interními a externími aspekty následující politiku k zajištění efektivního řízení společnosti.

Základní aktivitou naší společnosti se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce a ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti.

Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.

Kvalitu našich služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která nám umožňuje dále se rozvíjet.

Vedení společnosti se v  rámci své politiky zavazuje:

 • dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich služeb je naším prvořadým cílem,
 • jako samozřejmost důsledně plnit závazné povinnosti, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí,
 • udržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality a environmentální systém pro zvýšení environmentální výkonnosti
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje,
 • trvale vzdělávat své pracovníky, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí,
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky,
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména formou prevence znečišťování,
 • vést otevřený dialog s pracovníky, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí,
 • předcházet vzniku havarijních situací,
 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti nakládání s odpady,
 • minimalizovat používání nebezpečných chemických látek a směsí a v rámci možností zavádět chemické látky a směsi neohrožující životní prostředí.

V Brně dne 9.4.2018

Ing. Marie Ryšavá, MBA
jednatelka společnosti

Auto Fit, spol. s r.o.

Brno: Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno

Praha: Komerční 467, 251 01 Nupaky u Prahy

Telefon: +420 608 602 080

E-mail: info@autofit.cz I eshop.autofit.cz

Facebook
Youtube
Linkedin
×

TOP