Z historie

AUTOFIT 1992 – 2018

1992 – založení společnosti

1994 – generální import produktů ICI Autocolor pro ČR

1994 – zavedení vodou ředitelného systému Aquabase, prvního  na trhu v ČR

1999 – přestěhování z nájmu do vlastní budovy v Brně – Slatině

2000 – změna značky ICI na Nexa Autocolor

2006 – nákup pozemku pro výstavbu

2007 – uvedení  II. generace vodou ředitelného systému Aquabase Plus, prvního na trhu v ČR, konkurencí zatím nedostiženého

2007 – rozšíření sortimentu o značky Max Meyer, Selemix a Quickline

2008 – zahájení výstavby nového areálu

2009 – přestěhování do nového sídla s vlastním školicím střediskem

2010 – zavedení managementu jakosti ISO 9001

2012 – zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

2013 – získání doporučení značky Nexa Autocolor pro servisní síť PORSCHE Česká republika s.r.o.

2016 – instalace a zahájení prodeje revolučního míchacího zařízení Daisy Wheel poprvé v ČR

Reference

Připravujeme...

Certifikace ISO

Integrovaná politika kvality a environmentu

Vedení společnosti Auto Fit, spol. s r.o. přijalo v rámci  svých realizačních procesů velkoobchodní činnosti v oblasti autoopravárenských a průmyslových lakovacích systémů a v souladu s kontextem společnosti a jejími interními a externími aspekty následující politiku k zajištění efektivního řízení společnosti.

Základní aktivitou naší společnosti se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce a ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti.

Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.

Kvalitu našich služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která nám umožňuje dále se rozvíjet.

Vedení společnosti se v  rámci své politiky zavazuje:

 • dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich služeb je naším prvořadým cílem,
 • jako samozřejmost důsledně plnit závazné povinnosti, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí,
 • udržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality a environmentální systém pro zvýšení environmentální výkonnosti
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje,
 • trvale vzdělávat své pracovníky, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí,
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky,
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména formou prevence znečišťování,
 • vést otevřený dialog s pracovníky, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí,
 • předcházet vzniku havarijních situací,
 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti nakládání s odpady,
 • minimalizovat používání nebezpečných chemických látek a směsí a v rámci možností zavádět chemické látky a směsi neohrožující životní prostředí.

V Brně dne 9.4.2018

Ing. Marie Ryšavá
jednatel společnosti

Naše vize

Co dělá AutoFit?
Obsluhuje lakovny

Proč to dělá?
Chce lakovnám pomáhat, aby se jim co nejlépe pracovalo.

Co chce být AutoFit?
Ne dobrým, ale co nejlepším partnerem našim zákazníkům, aby si byli jistí, že od nás mají vždy to nejlepší (poměr cena – kvalita – služba).

Co mají být zaměstnanci AutoFitu pro naše zákazníky?
Dobrými, spolehlivými a férovými přáteli, s kterými se jim dobře komunikuje a pracuje.

Co budujeme?
Kvalitní, profesionální, stabilní a moderní firmu s výborným zázemím pro zaměstnance a zákazníky.

Proč právě AutoFit?
Protože máme tyto výše uvedené vize a hodnoty a pracujeme poctivě, profesionálně, podle zákona a na bázi přátelství se zákazníky.

Základní kodex a moto:
Kvalita se vyplatí
Mít vždy radost z práce a ze života
Být užitečný a důležitý pro naše partnery
Mít vždy čisté svědomí

Cíl vedení:
Výše uvedené uvést do života
Mít firmu, kde je čest pracovat
Nadprůměrné výdělky a dobročinnost

ISO 9001

Dne 20.9. 2010 se společnost Auto Fit, spol. s r.o. stala držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009.

ISO 9001 certifikát CZ

Stáhnout PDF
Ověřit platnost certifikátu

Od roku 1994 je společnost Auto Fit, s.r.o. výhradním importérem produktů značky Nexa Autocolor pro Českou republiku.

Kvalitu těchto produktů potvzuje certifikát ISO 9001 koncernu PPG .

ISO 9001 PPG SQS thumb

Stáhnout PDF

Další články...

 1. ISO 14001
 2. Fotogalerie

Podkategorie

Máte dotaz nebo zájem o naše služby? Napište nám...